به گزارش تجارت‌نیوز، حسین فرشیدی در اولین همایش تجلیل از دستاوردها و تکریم فعالان بهداشت نظام سلامت، گفت: بحث جمعیت دغدغه مهم رهبر انقلاب است که باید از مسیر بهداشت پیگیری شود.

وی افزود: در حوزه بهداشت روزهای مختلفی در تقویم وجود دارد اما کار شایسته‌ای که عملکرد همکاران بنده در بخش بهداشت را نشان دهد نداشتیم و مهم است که وجود داشته باشد. باید بهداشت را دریابیم. چندین جلسه آقای رئیس جمهور در افتتاح بیمارستان‌ها یا پروژه‌های درمانی حضور داشتند و همانجا هم تاکید کردند که بهداشت مقدم بر درمان است.

وی با اشاره دستاوردهای حوزه بهداشت، اظهار کرد: برای آینده‌ هم برنامه‌های بزرگی داریم. دولت ظرف دو سال گذشته هم در این زمینه اقدامات خوبی انجام داده است که مهم ترین آن تقویت نظام شبکه است. اگر بخش بهداشت تقویت شود هزینه‌های نظام سلامت کاهش می‌یابد که در این زمینه طرح پزشکی خانواده هم باید سریع‌تر تکمیل شود، طرحی که چندین سال است دنبال آن هستیم اما هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

او تاکید کرد: ایجاد فضای مناسب کاری و لجستیک مناسب در این حیطه بسیار مهم است. در همین مدت اخیر ما ۵۰۰۰ موتور سیکلت و ۵۰۰ خودرو شاسی‌بلند برای ارائه خدمات در مناطق روستایی توزیع کرده‌ایم.

وی افزود: ظرف دو سال گذشته بیش از ۴۰۰۰ پروژه بهداشتی را تعمیر و بازسازی و یا حتی شروع به ساخت کردیم و ۲۰۰۰ پروژه به بهره‌برداری رسیده است و ۱۰۳۷ پروژه هم همین هفته با دستور رئیس جمهور به بهره‌برداری می‌رسد و مابقی هم تا دهه فجر سال آینده به نتیجه می‌رسد.

او به اهمیت تقویت نیروی انسانی اشاره کرد و گفت: حدود ۴۰ سال قبل آموزش بهورزان ما آغاز شد و  ماحدود ۱۳۵ هزار نیروی بهداشتی در سراسر کشور داریم که ۳۲ هزار نفر بهورز هستند و  ۵۸ هزارنفر هم اکنون کمبود نیرو داریم که به دولت منتقل شد و برای ۸۰۰۰ نفر مجوز استخدام رسمی گرفتیم که جذب ۴۰۰۰ بهورز در این تعداد دیده شده است. در بخش تامین نیروی انسانی با تامین مراقبین سلامت خانواده  کار را جدی ادامه می‌دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت ایجاد ارتباط اعتماد محور مراقب سلامت با خانوار، تصریح کرد: این کار باید در جهت ارتقای سواد سلامت، خود مراقبتی و ارتقای سلامت جامعه انجام شود. ما گاهی با این انتقاد روبرو می‌شویم که نیروها برای خدمت باید تغییر نگرش داشته باشند و باید تغییر آموزش منجر به آموزش به مردم در سطح یک خدمات شود. ادغام آموزش یعنی سلامت چه در بخش بهداشت چه درمان بگوید چه می‌خواهد و آموزش نیرو بر همین اساس انجام شود.

فرشیدی بیان کرد: فرایندهای ارائه خدمت هم مهم است که باید برای تقویت شبکه تغییر کند و متناسب با نیاز روز مردم ارائه شود.

او با اشاره به پیوستگی نظام ارجاع و برنامه سلامت خانواده، تصریح کرد: ارجاع مناسب افراد به پزشک مناسب یا سطح بالاتر خدمات توسط سیستم درست باید ارائه شود. اکنون نظام ارجاع باید منطبق بر کاهش پرداخت از جیب، دسترسی مناسب و خدمات استاندارد منطبق بر دستورالعمل‌ها باشد. مراقب سلامت در برنامه سلامت خانواده می‌خواهد این مهم را به شکل کامل محقق کند تا در شهرها هم این روند تکمیل شود و مراقب سلامت صرفا به واکسیناسیون کودکان و مراقبت مادران باردار فکر نکند و بعد خدمات را افزایش دهد؛ زیرا دولت هم برای این کار بودجه گذاشته است. اگر در حوزه شهری به فعالیت‌های فعالانه تغییر روش دهیم باید جمعیت به ازای پزشک و مراقب سلامت به درستی تعیین شود.

منبع: ایسنا

source

توسط