گروه اندیشه: با اهتمامِ «گروه کلام» مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، «سخنرانی‌های پائیزه» این گروهِ پژوهشی برگزار می‌شود. بر اساس این گزارش دومین سخنرانی با موضوع «الاهیات مسیحی؛ تأملی در عناصر افلاطونی انجیل» با ارائه «دکتر امیرحسین ساکت» (عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی) برگزار می شود.

زمان و محل برگزاری سخنرانی مذکور، دوشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۲ ساعت ۱۶ در محلّ مؤسسه واقع در تهران، خیابان ولیعصر، خیابان نوفل لوشاتو، خیابان آراکلیان، شماره ۴ است. ورود برای همه علاقمندان به مباحث فلسفی آزاد است.

کسانی که مایلند مباحث مذکور را از طریق لینک مجازی پیگیری کنند لطفا این جا را کلیک کنند. یا خود از طریق لینک حاضر به نشانی https://www.skyroom.online/ch/irip/kalam به جلسه سخنرانی وارد شوند.

در موسسه حکمت و فلسفه ایران بررسی می شود: الاهیات مسیحی؛ تأملی در عناصر افلاطونی انجیل

۲۱۶۲۱۶

source

توسط