این رقص به مرگ منتهی می‌شود. نتیجه دوئل این دو کهکشان بزرگ، یک پل کیهانی از ستارگان، گاز و غبار با طولی بیش از 75,000 سال نوری است که آن‌ها را به یکدیگر متصل کرده.

در تصویر امروز ناسا چه می‌بینیم؟

این پل کیهانی خود مدرکی قوی است که نشان می‌دهد این دو منظومه‌ ستاره‌ای عظیم از نزدیکی یکدیگر عبور کرده و کشندهای شدید ناشی از گرانش متقابل را متحمل شده‌اند. کهکشان مارپیچی تمام‌رخ سمت راست که NGC 3808A نیز نامیده می‌شود، نشانه‌ای دیگر از این پدیده است. این کهکشان خوشه‌های ستاره‌ای آبی جوان بسیاری را نشان می‌دهد که در یک انفجار ستاره‌زایی ساخته شده‌اند.

کهکشان مارپیچی تابیده (NGC 3808B) در سمت چپ که از لبه دیده می‌شود، ظاهراً در موادی که به کهکشان‌های پل‌زده‌ پیچیده شده است. این کهکشان توسط یک حلقه قطبی غیرعادی احاطه شده است. این سیستم درمجموع آرپ 87 (Arp 87) نام دارد. چنین برهم‌کنش‌هایی میلیاردها سال به طول می‌انجامند، اما گذرهای نزدیک پی‌درپی درنهایت یک کهکشان ادغام‌شده را ایجاد می‌کند. اگرچه این سناریو غیرعادی به‌نظر می‌رسد، اما ادغام کهکشانی پدیده‌ای رایج است و آرپ 87 مرحله‌ای از این فرایند اجتناب‌ناپذیر را نشان می‌دهد.

رقص زوج آرپ 87 در فاصله حدود 300 میلیون سال نوری در صورت فلکی اسد قرار دارد. کهکشان مارپیچی که در سمت چپ و در پس‌زمینه از لبه دیده می‌شود، در فاصله‌ای بسیار دور قرار دارد و در این ادغام هیچ دخالتی ندارد.

source

توسط