تظاهرات حمایت از فلسطین،محکومیت اسحاق جهانگیری به خاطر شکایت قالیباف و… از تیترهای مطبوعات امروز است.
source

source

Source

source

source

توسط