به گزارش خبرگزاری ایپنا ؛پس از اظهار نظر عجیب مدیرعامل پرسپولیس خطاب به فرشید سمیعی مدیرعامل استقلال که گفت:«بهتر است شما لهجه تان را عمل کنید.»واکنش ها به این اظهار نظر سخیف همچنان ادامه دارد.

آرش برهانی پشکسوت استقلال خطاب به مدیرعامل پرسپولیس یک استوری منتشر کرد.

حمله آرش برهانی به مدیرعامل پرسپولیس/لهجه را باید عمل کرد؛شعور و شخصیت را چطور؟

۲۵۱ ۲۵۱

source
کلاس یوس

توسط petese